11
reputation
3

Hoa Sen Phat

Hoa Sen Phật là trang tổng hợp kiến thức Phật giáo, diễn giải những học thuyết quan trọng trong Phật giáo như: học thuyết vô ngã, ngũ uẩn, vô thường và tánh không. Ngoài ra còn chia sẻ những giáo lý, giáo pháp Phật giáo như: Vòng luân hồi, Luật nhân quả...Phật A Di Đà Và Quán Thế Âm Bồ Tát

1
answer
0
questions
0
people reached
  • Việt Nam
  • Member for 3 years, 5 months
  • 4 profile views
  • Last seen Dec 1 '17 at 14:17

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Top tags (5)

Score 1
Posts 1
Score 1
Posts 1
Score 1
Posts 1
Score 1
Posts 1
Score 1
Posts 1

Top posts (1)

Badges (3)

Gold

Silver

Bronze

3

Rarest